Round 3 - Singleton Army v Hamilton (Premier 3)

6th May 2017